Home Forums Hrvatski forum Studiranje mladih iz skrbi Reply To: Studiranje mladih iz skrbi

#2227
Ljiljana BanLjiljana Ban
Moderator

Hvala Tea na postavljenoj temi. Studiranje, studentska prava i mogućnosti stipendiranja zasigurno su jedna od gorućih tema za mnoge mlade iz alternativne skrbi, a i vrlo aktualna tema za sadašnje maturante.
Hvala svima koji će svojim iskustvom i znanjem pomoći drugima.